Klachten- en geschillenregeling

Klachten- en geschillenregeling.

In gesprek gaan

Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen. Wij stellen het op prijs als u uw klacht in eerste instantie met de betreffende notaris of medewerker bespreekt. Reageert deze naar uw overtuiging niet adequaat? Dan kunt u uw klacht indienen bij één van onze klachtfunctionarissen. Uw klacht wordt direct in behandeling genomen.

Bemiddeling door de KNB

Biedt het gesprek met ons geen uitkomst? Dan kan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) voor u bemiddelen. De KNB is onpartijdig en hun tussenkomst gebeurt door een schriftelijke uitwisseling van alle standpunten. Op de website van de KNB kunt u een klachtenformulier invullen. Daarnaast kunt u een brief sturen.

Geschillencommissie Notariaat

Komt u er niet uit? Dan kunt u uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Notariaat. Deze commissie is onpartijdig en doet een uitspraak waar zowel uzelf als wij ons aan moeten houden. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend. Wel kunt u binnen 3 maanden de uitspraak aan de rechter voorleggen.

Kamer voor het notariaat

Gaat uw klacht over de dienstverlening van het kantoor? Of heeft u het idee dat er sprake is van een foutieve ambts- of beroepsuitoefening? Dan kunt u een klacht indienen bij de Kamer voor het notariaat. Dit kunt u schriftelijk doen. Zodra de klacht gegrond blijkt te zijn, kan de kamer een sanctie opleggen aan de notaris of het kantoor.

De civiele rechter

De Kamer spreekt zich niet uit over een eventuele schadevergoeding of het vervolg van het conflict. Hiervoor moet u naar de civiele rechter.

Diensten

Ik ben ondernemer.

De meeste gekozen diensten voor u uitgelicht

Diensten

Ik ben particulier.

De meeste gekozen diensten voor u uitgelicht

0343 52 80 80 Afspraak maken