Persoonlijk

Notariële dienstverlening voor particulieren

Thema

Estate planning

Dienst

Aanmerkelijk belang (AB) belasting bij overlijden

Inzicht in aanmerkelijk belang belasting bij overlijden.

Aanmerkelijk belang inkomstenbelasting bij overlijden is een complexe regeling. We adviseren en begeleiden u graag – samen met uw eventuele overige adviseurs – bij het verkrijgen van inzicht in fiscale mogelijkheden en gevolgen. Vervolgens kunnen de juiste stappen worden genomen om uw nalatenschap optimaal te plannen.

Wat is AB belasting bij overlijden?

Aanmerkelijk belang belasting is onder andere van toepassing wanneer een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang in een vennootschap overlijdt. Een aanmerkelijk belang is aan de orde op het moment dat je 5% of meer van de aandelen in een vennootschap houdt.

Wat zijn de fiscale gevolgen?

Bij het overlijden van een aanmerkelijk belanghouder kunnen er verschillende fiscale consequenties zijn, waaronder:

Inkomsten- en erfbelasting:

Door overlijden van een aanmerkelijk belanghouder is box 2 Inkomstenbelasting verschuldigd (AB-heffing). Vervolgens kan door vererving van het aanmerkelijk belang naar de erfgenamen over dezelfde aandelen ook erfbelasting verschuldigd zijn. De hoogte van deze belastingen is afhankelijk van de waarde van het aanmerkelijk belang en de relatie tussen de overledene en de erfgenamen.

Waardering van het aanmerkelijk belang:

Het bepalen van de waarde van het aanmerkelijk belang kan een complexe aangelegenheid zijn. Het is belangrijk om de waarde op een correcte en geoorloofde wijze vast te stellen, zodat de fiscale consequenties nauwkeurig kunnen worden berekend.

Bedrijfsopvolgingsregeling:

In sommige gevallen kan gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling, waarmee de fiscale lasten bij overdracht van het aanmerkelijk belang kunnen worden verminderd. Het is van belang om de voorwaarden en mogelijkheden van deze regeling goed te begrijpen en toe te passen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij bieden deskundig advies, maatwerkoplossingen en juridische ondersteuning om u te helpen bij het begrijpen van de fiscale aspecten en het vinden van mogelijke oplossingen die passen bij uw specifieke situatie. Daarbij werken wij graag samen met uw overige adviseurs, zoals bijvoorbeeld uw accountant of fiscaal adviseur. Daarnaast bieden we juridische ondersteuning bij het opstellen en beoordelen van de benodigde documentatie, zodat uw vermogen fiscaal verantwoord wordt gestructureerd en gepland.

Neem contact op.

Wij begrijpen de impact van belastingheffing bij overlijden en het belang van een goed doordachte nalatenschapsplanning. Onze ervaren notarissen adviseren en begeleiden u bij het verkrijgen van inzicht in de fiscale consequenties en het nemen van de juiste stappen. Neem contact met ons op. Samen zorgen we ervoor dat uw nalatenschap op fiscaal verantwoorde wijze wordt gepland en uw wensen worden gewaarborgd.

Diensten

Wat heeft u nodig voor estate planning?

0343 52 80 80 Afspraak maken