Wwft - Cliëntenonderzoek

Wwft - Cliëntenonderzoek.

Heuvelrug Notarissen is gebonden aan wettelijke regels. Deze regels zien onder andere op een identificatieplicht van iedere betrokken partij en indien nodig een meldplicht. Indien de dienstverlening aan u valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), zijn wij genoodzaakt om extra onderzoek te doen naar u, uw bedrijf en/of de herkomst van de gelden. In verband daarmee kan Heuvelrug Notarissen verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL). Heuvelrug Notarissen mag een opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht aan ons kantoor verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord. Meer informatie over de plichten uit de WWFT treft u in bijgaande brochure aan. Zie ook de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en het Bureau Financieel Toezicht.

Diensten

Ik ben ondernemer.

De meeste gekozen diensten voor u uitgelicht

Diensten

Ik ben particulier.

De meeste gekozen diensten voor u uitgelicht

0343 52 80 80 Afspraak maken