Persoonlijk

Notariële dienstverlening voor particulieren

Thema

Nalatenschap

Dienst

Executeur

Een executeur is een persoon die de taak heeft om uw nalatenschap af te wikkelen volgens uw wensen en de geldende wet- en regelgeving. Het benoemen van een executeur in uw testament is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat uw nalatenschap zorgvuldig en efficiënt kan worden afgehandeld. Wij adviseren en begeleiden u bij het benoemen van de juiste persoon voor deze verantwoordelijke rol.

Wat doet een executeur?

Een executeur heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden bij het afwikkelen van een nalatenschap. Enkele van de belangrijkste taken zijn:

  1. Beheren van de nalatenschap: de executeur heeft de verantwoordelijkheid om de goederen van de nalatenschap te beheren, zoals de woning en inboedel, de bankrekeningen en effecten, het opzeggen van lopende abonnementen en contracten. In eerste instantie dient de executeur daarvan een zogenaamde boedelbeschrijving te maken.
  2. Schulden voldoen en vorderingen innen: de executeur is verantwoordelijk voor het voldoen van schulden, zoals openstaande rekeningen of de hypotheeklasten. Daarbij moet de executeur de belangen van de erfgenamen in acht nemen.
  3. Aangifte erfbelasting: de executeur zorgt voor het opmaken en tijdig indienen van de aangifte erfbelasting. Indien de executeur deze ondertekent, wordt hij of zij ook aansprakelijk voor de verschuldigde erfbelasting.
  4. Communicatie met de erfgenamen: de executeur fungeert als aanspreekpunt voor de erfgenamen en geeft hen informatie over de afwikkeling van de nalatenschap. Dit bevordert een transparant proces.

Waarom een executeur benoemen?

Het benoemen van een executeur biedt meerdere voordelen bij het afwikkelen van uw nalatenschap:

  1. Tijdsbesparing: het afwikkelen van een nalatenschap kan tijdrovend zijn, zeker als erfgenamen op afstand wonen. Een executeur kan zijn of haar taak vlot op zich nemen en direct zijn taken gaan uitvoeren.
  2. Beneficiair aanvaarden: indien een executeur is benoemd die kan verklaren dat er voldoende vermogen is om de schulden van de nalatenschap te voldoen, kunnen erfgenamen makkelijker beneficiair aanvaarden. Er hoeft dan geen (rechterlijke) procedure van vereffening te worden gevolgd.
  3. Voorkomen van conflicten: een door u benoemde executeur kan helpen bij het voorkomen van conflicten tussen erfgenamen.

Het belang van een executeur kan niet genoeg worden benadrukt. Het benoemen van een geschikte executeur in uw testament is een verstandige stap om ervoor te zorgen dat uw nalatenschap op de juiste manier wordt afgehandeld en uw wensen worden gerespecteerd.

Neem contact op.

Neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek zodat we ervoor kunnen zorgen dat uw nalatenschap in goede handen is en zorgvuldig wordt afgehandeld.

Diensten

Wat heeft u nodig voor nalatenschap?

0343 52 80 80 Afspraak maken