Persoonlijk

Notariële dienstverlening voor particulieren

Thema

Nalatenschap

Dienst

Boedelafwikkeling

Boedelafwikkeling omvat het beheren, verdelen en afwikkelen van de bezittingen, schulden en andere financiële zaken van de overledene. Als er geen executeur is benoemd in het testament, wordt de afwikkeling van de boedel meestal gedaan door een van de erfgenamen als gevolmachtigde. Ook wordt regelmatig de notaris ingeschakeld. Het is een complexe en vaak tijdrovende taak die nauwkeurigheid, juridische kennis en zorgvuldigheid vereist. We begrijpen het belang van een vlotte boedelafwikkeling en adviseren en begeleiden u graag gedurende dit proces.

Het proces van boedelafwikkeling.

Boedelafwikkeling omvat verschillende stappen die moeten worden gevolgd om de nalatenschap op een zorgvuldige manier te regelen. Enkele belangrijke aspecten van boedelafwikkeling zijn:

  1. Inventarisatie: het begint met het inventariseren van alle bezittingen, zoals onroerend goed, bankrekeningen, effecten, persoonlijke eigendommen en schulden van de overledene. Dit is essentieel om een duidelijk beeld te krijgen van de omvang van de nalatenschap en wordt vastgelegd in de boedelbeschrijving.
  2. Erfgenamen en legatarissen benaderen: het volgende is het benaderen van de  legatarissen en de erfgenamen. Dit zijn de personen of instellingen die volgens het testament of de wettelijke erfopvolging recht hebben op de bezittingen van de overledene. Dit is belangrijk voor de juiste verdeling van de nalatenschap.
  3. Schulden voldoen: eventueel bestaande schulden en financiële verplichtingen van de overledene moeten worden voldaan. Dit omvat het benaderen van schuldeisers en het betalen van openstaande rekeningen, leningen en andere verplichtingen.
  4. Aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting: voor het jaar van overlijden dient een zogenaamde F-aangifte inkomstenbelasting te worden ingediend. De aangifte erfbelasting dient uiterlijk binnen 8 maanden na overlijdensdatum te worden gedaan. Uitstel kan worden aangevraagd. Vaak is het beter om een voorlopige aangifte in te dienen aangezien na 8 maanden rente in rekening kan worden gebracht over de verschuldigde erfbelasting.
  5. Verdeling en administratieve taken: de nalatenschap wordt verdeeld onder de erfgenamen volgens de wensen van de overledene, zoals vastgelegd in het testament. Dit kan het verdelen van bezittingen, geld, effecten en andere waardevolle items omvatten. Gedurende het proces van boedelafwikkeling zijn er verschillende administratieve taken die moeten worden uitgevoerd, zoals het opstellen van akten, het verzamelen van benodigde documenten en het indienen van vereiste formulieren bij de juiste instanties.

Waarom professionele begeleiding nodig is.

Het afwikkelen van een nalatenschap is vaak een complexe en emotionele periode voor nabestaanden. Het is raadzaam om professionele begeleiding te zoeken om ervoor te zorgen dat het proces goed verloopt. Heuvelrug Notarissen beschikt over de kennis, expertise en ervaring om u te adviseren en te begeleiden gedurende het gehele proces van boedelafwikkeling. We begrijpen de complexiteit en veelheid van de wet- en regelgeving en zorgen ervoor dat alles wordt geregeld volgens de geldende voorschriften, met respect voor de wensen en de belangen van de erfgenamen.

Neem contact op.

Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek met een van onze ervaren notarissen.

Diensten

Wat heeft u nodig voor nalatenschap?

0343 52 80 80 Afspraak maken