Verhalen

Een levenstestament is een belangrijk document voor iedereen die zijn of haar belangen goed wil regelen..

Persoonlijk

"Heeft u al nagedacht over wie uw persoonlijke en financiële zaken zou beheren als u daar zelf niet meer toe in staat bent?"

Als u op enig moment zelf uw eigen belangen niet of niet goed meer zou kunnen behartigen, is het slim om voorbereid te zijn. Met name als het gaat om uw persoonlijke en financiële zaken. Met het levenstestament  heeft u alles goed geregeld. Een levenstestament is een document dat veel mensen nog niet kennen, maar dat enorm belangrijk kan zijn.

Een levenstestament is niet zoals een gewoon testament dat pas na overlijden in werking treedt. Het is juist bedoeld voor situaties waarin u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval.

In het levenstestament legt u vast wie uw belangen mag behartigen als u dat zelf niet meer kunt. Dit kan gaan over financiën, maar ook over persoonlijke zaken, zoals medische beslissingen.

Belangrijk om te weten is dat u dit helemaal zelf kunt bepalen en vastleggen. Daardoor kunnen er later geen twijfels of onenigheid ontstaan.

Het opstellen van een levenstestament is een teken van zorgvuldigheid. Het zorgt ervoor dat uw wensen duidelijk zijn, ook als u deze zelf niet meer kunt uitspreken.
En het geeft rust, zowel aan u zelf als aan uw naasten, omdat iedereen weet dat er goed voor u gezorgd wordt, op uw manier.

“Weet u hoe u ervoor kunt zorgen dat uw wensen en voorkeuren gerespecteerd worden, ook als u zelf niet meer in staat bent deze uit te drukken?”

 

Veel mensen denken er niet graag over na, maar het levenstestament is een stap die u kunt zetten om er zeker van te zijn dat uw belangen goed geregeld zijn, wat er ook gebeurt.

Het wordt vaak ervaren als een verantwoordelijkheid naar u zelf en uw dierbaren.

Geschreven door:

Martijn Maas Notaris

Heeft u een vraag over een notariële dienst of wilt u een afspraak maken?

Afspraak maken
0343 52 80 80 Afspraak maken