Verhalen

Veranderingen in fiscale regelingen voor bedrijfsoverdracht: een nieuwe toekomst..

Zakelijk

“Wees voorbereid op de toekomst en lees uzelf goed in.”

Inleiding tot fiscale regelingen

De Nederlandse regering erkent het belang van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang (DSR AB) voor de continuïteit van bedrijven bij een bedrijfsoverdracht. Deze regelingen helpen het voortbestaan van bedrijven te waarborgen, vooral in situaties waar erf- of schenkbelasting het bedrijf in gevaar zou kunnen brengen​​.

Doel van de aanpassingen

De regering streeft ernaar de regelingen te behouden, maar met enkele belangrijke wijzigingen om ze eenvoudiger, gerichter en beter uitvoerbaar te maken. Deze aanpassingen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat bedrijven de regelingen alleen gebruiken bij echte bedrijfsoverdrachten, gericht op ondernemingsvermogen in plaats van beleggingsvermogen​​.

Voorgestelde aanpassingen

De voorgestelde aanpassingen omvatten het niet langer toepassen van de BOR en DSR AB op onroerende zaken die verhuurd worden en op al het beleggingsvermogen van een besloten vennootschap. Bovendien zal de regeling niet meer gelden voor bedrijfsmiddelen met een waarde van meer dan € 100.000 die ook privé worden gebruikt​​. Verder stelt het kabinet voor om vanaf 2025 de dienstbetrekkingseis voor de DSR AB te laten vervallen en de vrijstelling in de BOR aan te passen, waardoor de 100%-vrijstelling wordt verhoogd tot € 1,5 miljoen​​.

Gevolgen van de aanpassingen

Deze veranderingen zorgen ervoor dat alleen het ondernemingsvermogen in aanmerking komt voor de regelingen bij een echte bedrijfsoverdracht. Voor kleinere bedrijven zijn deze aanpassingen gunstig door de verhoging van de vrijstelling. Ook zullen de wijzigingen het voor de Belastingdienst eenvoudiger maken om de regelingen uit te voeren​​.

Huidige stand van zaken

Het voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2024 en wacht op goedkeuring door de Eerste Kamer. Als het wordt goedgekeurd, zullen sommige maatregelen ingaan vanaf 1 januari 2024, met verdere wijzigingen die vanaf 1 januari 2025 van kracht worden​​.

Deze aanpassingen markeren een belangrijk keerpunt in de ondersteuning van bedrijfsoverdrachten in Nederland, met een duidelijke focus op duurzaamheid van het bedrijfsleven.

Wilt u meer weten over dit onderwerp en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Geschreven door:

Fedde Op de Coul Notaris

Heeft u een vraag over een notariële dienst of wilt u een afspraak maken?

Afspraak maken
0343 52 80 80 Afspraak maken