Actueel

Afwikkeling van een nalatenschap..

11 jul 2023

Afwikkeling van een nalatenschap

Wanneer iemand overlijdt moet er veel geregeld worden, waaronder de afwikkeling van de nalatenschap. Een nalatenschap bestaat uit alle schulden en bezittingen die een overledene nalaat. Deze schulden en bezittingen moeten onder de erfgenamen verdeeld worden. Maar wat wordt er precies bedoeld met een afwikkeling van een nalatenschap? En wat komt hier allemaal bij kijken? In dit artikel leest u daar meer over.

Wie zijn de erfgenamen?

Voordat een nalatenschap kan worden verdeeld, moet duidelijk zijn wie de erfgenamen zijn die recht hebben op (een deel van) de nalatenschap. In een testament staat vastgelegd wie de erfgenamen zijn. U kunt contact opnemen met het Centraal Testamentenregister om na te gaan of er een testament is opgesteld. Is er geen testament? Dan bepaalt de wet die de erfgenamen zijn.

(Beneficiair) aanvaarden of verwerpen?

Een erfgenaam is niet verplicht om een nalatenschap te aanvaarden. Dit kan bijvoorbeeld niet gewenst zijn omdat er schulden in de nalatenschap zitten. Erfgenamen kunnen er daarom voor kiezen om een erfenis te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Wilt u een erfenis beneficiair aanvaarden of verwerpen? Dan legt u een verklaring af bij de rechtbank. In dit artikel leest u meer over de verschillen tussen (beneficiair) aanvaarden en verwerpen.

Verklaring van erfrecht

Om aan te kunnen tonen wie de nalatenschap beheert, kan een notaris een verklaring van erfrecht opstellen. Een verklaring van erfrecht is een notariële akte. Daarin staat onder andere aangegeven:

  • wie is overleden;
  • de overlijdensdatum en -plaats;
  • wie de erfgenamen zijn van de overledene;
  • of de overledene gehuwd was of was geregistreerd als partner;
  • of de overledene een testament had; en
  • wie de nalatenschap mag afwikkelen.

In kaart brengen van de nalatenschap

Alle bezittingen en schulden van de overledene moeten in kaart worden gebracht. Dit wordt vastgelegd in een boedelbeschrijving. Dit is een beschrijving van de inhoud van een nalatenschap, waaronder spaargeld, een eigen woning en een inboedel. Denkt u ook aan de digitale nalatenschap? Welke accounts en online eigendommen (zoals cryptovaluta) zijn er?

Beneficiair aanvaard? Vereffening

Is de erfenis door één of meerdere erfgenamen beneficiair aanvaard? Dan vindt er vereffening van de nalatenschap plaats. Dit is het financieel afhandelen van een nalatenschap volgens een vaste en verplichte procedure, waarbij bezittingen en schulden in kaart worden gebracht. Alle erfgenamen zijn samen de vereffenaar, maar er kan ook iemand worden aangewezen.

Geschreven door:

Fedde Op de Coul Notaris

Heeft u een vraag over een notariële dienst of wilt u een afspraak maken?

Afspraak maken
0343 52 80 80 Afspraak maken