Actueel

Anotaris Failliet.

1 feb 2024

Anotaris Failliet

De rechtbank in Utrecht heeft op dinsdag 5 juli 2016 Anotaris in Bunnik failliet verklaard. De notariële werkzaamheden werden, totdat op 15 augustus 2016 de laatste akten werden ondertekend, waargenomen door andere notarissen. De bedrijfsvoering van Anotaris is op 19 augustus 2016 definitief geëindigd; het kantoor heeft zijn deuren gesloten. Op het voormalige kantooradres van Anotaris is geen notariële kantoororganisatie meer aanwezig.

Curator in het faillissement

Het faillissement van het kantoor wordt afgewikkeld door een curator, te weten mr. H. Dulack van Van Benthem & Keulen N.V.. Vragen over het faillissement van Anotaris kunnen per e-mail worden gesteld aan rinkedulack@vbk.nl .

Waarnemer

De waarnemer – de heer Mr Gijs Alferink, notaris in Driebergen-Rijsenburg – neemt voor Anotaris geen nieuwe opdrachten aan. De waarnemer is verantwoordelijk voor de akten en de derdengelden; de waarnemer is niet verantwoordelijk voor herstel van eventueel door Anotaris in het verleden gemaakte fouten. De akten van Anotaris zijn, in afwachting van definitieve toewijzing door de Minister van Justitie en Veiligheid aan een notaris, in zijn beheer. De notaris aan wie het protocol (de akten en de dossiers) van Anotaris zal worden toegewezen is nog niet bekend.

Vragen over akten of dossiers, afschriften/kopieën

Vragen over akten of dossiers kunnen per e-mail gesteld worden aan waarnemer@anotaris.nl.

afschriften niet per e-mail
Omdat het niet is toegestaan om stukken waarop de notariële geheimhouding betrekking heeft, per e-mail aan een e-mailadres te zenden waarvan niet kan worden vastgesteld of dit toebehoort aan degene die gerechtigd is kennis te nemen van de stukken, kunnen afschriften niet per e-mail worden verstrekt.

aanvraag afschrift, grossen
Afschriften kunnen op aanvraag per post worden verzonden aan het adres volgens de Basisregistratie personen (als het een natuurlijk persoon betreft) of het adres van de rechtspersoon volgens het handelsregister (als het een vereniging, stichting, B.V. betreft).
Voor het aanvragen van een afschrift stuurt u een scan van uw legitimatiebewijs (en bij een rechtspersoon ook een scan van een recent uittreksel uit het handelsregister) naar waarnemer@anotaris.nl en vermeld u om welke akte het gaat.

Het ‘teruggeven’ van akten en dossiers past niet in het Nederlandse rechtssysteem; deze behoren toe aan de Nederlandse staat (zie ook: https://www.knb.nl/de-notaris/notariele-akten.

Kosten
De kosten voor de afgifte van een afschrift bedragen € 75,00 per aanvraag. Bij aanvraag van meerdere afschriften wordt dit bedrag verhoogd met € 25,00 voor ieder extra afschrift. De kosten dienen vooraf te worden voldaan. De kosten voor de afgifte van een grosse bedragen € 181,50.

Geschreven door:

Gijs Alferink Notaris

Heeft u een vraag over een notariële dienst of wilt u een afspraak maken?

Afspraak maken
0343 52 80 80 Afspraak maken