Actueel

Betaalt u rente over de erfdelen van uw kinderen?.

13 mrt 2024

Betaalt u rente over de erfdelen van uw kinderen?

Sinds 1 januari 2024 is de wettelijke rente verhoogt naar 7%. Deze verhoging betekent dat de rente voor het eerst sinds de invoering van het huidige erfrecht hoger ligt dan 6%. In dit artikel lees je de verwevenheid tussen deze rente, de nog niet uitgekeerde erfdelen van kinderen en hoe deze ontwikkelingen uw nalatenschapsplanning kunnen beïnvloeden.

Veranderingen in erfopvolging.

Bij afwezigheid van een testament, maar met een huwelijk en kinderen, regelt de wet automatisch de erfgenamen. De erfenis wordt gelijk verdeeld tussen de langstlevende echtgenoot en de kinderen, waarbij het deel van de kinderen bekend staat als het ‘kindsdeel’.

Sinds 2003 heeft de wet een belangrijke wending genomen. De langstlevende echtgenoot is niet langer verplicht het erfdeel van een kind onmiddellijk uit te betalen, maar behoudt de controle tot aan het eigen overlijden. Hoewel de kinderen erfgenamen zijn en blijven, wordt hun erfdeel nog niet uitgekeerd. Dit wordt ook wel de ‘wettelijke verdeling’ genoemd.

 

Rentebetaling op erfdelen.

Na het overlijden van de eerste echtgenoot blijft de langstlevende achter met de volledige erfenis, maar ontstaat er een schuld aan de kinderen, die lijkt op een lening. Deze schuld kan rente met zich meebrengen en recente wetswijzigingen hebben deze kwestie extra relevant gemaakt.

Met de verhoging van de wettelijke rente naar 7% per 1 januari 2024, wordt voor het eerst de 6%-grens overschreden. Dit betekent dat de langstlevende rente moet betalen over het erfdeel dat zij ‘in beheer’ hebben voor de kinderen. 

Ondanks de wijdverspreide misvatting dat de langstlevende de enige erfgenaam is, blijven de kinderen erfgenamen, wat een schuld creëert. De recente rentewijziging vergroot deze schuld en heeft invloed op verschuldigde erfbelasting bij het overlijden van de langstlevende.

 

Strategische testamentplanning.

Vaak kiezen ouders ervoor een hogere rente in hun testament op te nemen dan de wettelijke rente over kindsdelen. Dit strategische besluit vergroot mogelijk het fiscale voordeel bij het overlijden van de tweede ouder. Zorg er echter voor dat het erfdeel van uw kind nauwkeurig wordt vastgesteld om de rente correct te berekenen. 

Het vaststellen van de erfdelen is belangrijk, om onduidelijkheid bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot te voorkomen. Zorg er dus voor dat de omvang van de vordering duidelijk is, zodat u precies weer wat de verschuldigde rente is.

 

Advies en het opstellen van uw testament.

Heuvelrug Notarissen begrijpt de complexiteit van erfopvolging en adviseert u op maat. We nodigen u uit om contact op te nemen met ons kantoor. We nemen graag de tijd om uw specifieke situatie te bespreken en een betrouwbaar en solide fundament te leggen voor uw nalatenschapsplanning.

Geschreven door:

Ingeborg van Schuppen Notaris

Heeft u een vraag over een notariële dienst of wilt u een afspraak maken?

Afspraak maken
0343 52 80 80 Afspraak maken