Actueel

Maatschap of VOF: wat zijn de verschillen?.

16 mei 2023

Maatschap of VOF: wat zijn de verschillen?

Gaat u samen met anderen een onderneming oprichten, en twijfelt u over een maatschap of een VOF? In dit artikel leest u wat de verschillen zijn tussen deze twee rechtsvormen.

Wat is een maatschap?

Een maatschap wordt opgericht door minimaal twee personen in een zogenaamde ‘maatschapsovereenkomst’. De ondernemers die samenwerken worden ook wel ‘maten’ genoemd. De maatschap is een personenvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de maatschap zelf geen handelingen kan uitvoeren, dat kunnen alleen de maten zelf. Alle maten zijn voor hetzelfde deel privé aansprakelijk voor de schulden uit de maatschap.

Wat is een VOF?

Een VOF is een ‘vennootschap onder firma’ en wordt wederom opgericht door minimaal twee personen in een samenwerkingsovereenkomst. De ondernemers die samenwerken worden ook wel ‘vennoten’ genoemd. Net als een maatschap heeft een VOF geen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de VOF zelf geen handelingen kan uitvoeren. De vennoten zijn allen hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden uit de VOF.

Verschil maatschap en VOF

Over het algemeen hebben een maatschap en een VOF veel overeenkomsten. Toch zijn er een aantal verschillen te benoemen die invloed hebben op de keuze die u bij oprichting moet maken.

Verschil één: het doel van de onderneming

Het grootste verschil tussen een maatschap en VOF is het doel waarmee de onderneming wordt opgericht. Een maatschap wordt namelijk opgericht om een beroep uit te oefenen. U kunt dit zien als een soort samenwerkingsverband. Voorbeelden hiervan zijn notarissen of tandartsen. Ondernemers kunnen hun beroep samen met anderen uitoefenen onder één naam. Een VOF wordt opgericht om een bedrijf te starten. Denk hierbij aan een aannemersbedrijf of een transportbedrijf.

Verschil twee: de aansprakelijkheid

Zoals genoemd hebben zowel de maatschap als de VOF géén rechtspersoonlijkheid. Zowel maten als vennoten zijn met hun privé vermogen aansprakelijk. Wel zit hier een verschil in: bij een maatschap zijn alle maten in gelijke delen privé aansprakelijk voor de schulden. Zijn er bijvoorbeeld vier maten, dan is elke maat voor 25% aansprakelijk voor de schulden. Bij een VOF is iedere vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden. Dit betekent ook dat de ene vennoot aansprakelijk is voor schulden die mogelijk door de andere vennoot zijn gemaakt.

Verschil tussen VOF en maatschap verdwijnt

In de toekomst zal het verschil tussen de VOF en de maatschap verdwijnen. De Wet modernisering personenvennootschappen bepaalt dat de namen ‘maatschap’ en ‘vennootschap onder firma’ blijven bestaan, maar dat de verschillen verdwijnen. Op de website van de Kamer van Koophandel leest u meer over dit voorstel. Wanneer deze wet ingaat, is nog niet bekend.

Heuvelrug Notarissen adviseert u graag

Moet u een keuze maken tussen een maatschap en een VOF? Heuvelrug Notarissen kan u hierover adviseren. Daarbij kijken we ook direct naar het grotere plaatje, wat bijvoorbeeld de gevolgen zijn van uw keuzes op uw privévermogen.

Geschreven door:

Gijs Alferink Notaris

Heeft u een vraag over een notariële dienst of wilt u een afspraak maken?

Afspraak maken
0343 52 80 80 Afspraak maken