Actueel

Ondernemer? Check periodiek uw huwelijkse voorwaarden!.

12 feb 2023

Ondernemer? Check periodiek uw huwelijkse voorwaarden!

Bent u ondernemer? Of is uw partner ondernemer? Dan is het belangrijk dat u periodiek uw huwelijkse voorwaarden (laat) controleren. In onze notariële praktijk blijkt namelijk bijna dagelijks dat verouderde huwelijkse voorwaarden kunnen leiden tot zeer ongewenste gevolgen. In dit artikel bespreken we twee veelvoorkomende voorbeelden die bij het einde van een huwelijk (door scheiding of overlijden) tot problemen kunnen leiden.

Een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

Een eerste probleem dat vaak terugkomt is een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden.

Een periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

In veel huwelijkse voorwaarden is een periodiek verrekenbeding opgenomen. Dit verplicht echtgenoten om jaarlijks bepaalde inkomsten te delen. Een periodiek verrekenbeding wordt vaak opgenomen wanneer er géén sprake is van een gemeenschap van goederen. Dit betekent dat echtgenoten in principe geen gedeeld vermogen hebben. Schuldeisers van de ene echtgenoot mogen in dat geval hun schuld niet verhalen op de andere echtgenoot. Het periodieke verrekenbeding bepaalt dat een echtgenoot alle inkomsten die hij overhoudt nadat de gezamenlijke huishoudkosten zijn betaald, deelt met de andere echtgenoot. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan om winst uit de onderneming van de ene echtgenoot over te hevelen naar de andere echtgenoot.

Problemen bij niet uitvoeren periodiek verrekenbeding

Een periodiek verrekenbeding wordt een probleem wanneer deze afspraak niet jaarlijks wordt uitgevoerd door echtgenoten en het huwelijk eindigt. Het gevolg kan zijn dat zij bij scheiding hun vermogen moeten verdelen op een (vaak) ongewenste wijze. Dit kán betekenen dat ook de onderneming in de verdeling wordt meegenomen. Dit staat vaak haaks op de afspraken die zakelijk zijn gemaakt. Heeft u een periodiek verrekenbeding opgenomen in uw huwelijk? Zorg er dan ook voor dat de verrekening jaarlijks wordt uitgevoerd.

Periodiek verrekenbeding in combinatie met een finaal verrekenbeding

Naast het periodieke verrekenbeding, kan het ook zijn dat u een finaal verrekenbeding heeft opgenomen in uw huwelijkse voorwaarden. In dat geval wordt het vermogen bij het einde van het huwelijk gedeeld. Het is belangrijk dat het jaarlijkse en finale verrekenbeding goed op elkaar zijn afgestemd. Ze mogen elkaar niet tegenspreken. Uw notaris kan u hier goed over adviseren.

Een opgelopen rekening-courant schuld aan de bv

Een tweede probleem dat vaker voorkomt is een opgelopen rekening-courant schuld aan de bv.

Opgelopen schuld en dividendbelasting

Er is sprake van een rekening-courant schuld wanneer er geld is geleend van de bv, waardoor de bv een vordering heeft op de ondernemer. Er moet dan nog een keer dividendbelasting worden betaald over het bedrag dat door de jaren heen is opgenomen van de bv. Dit kan behoorlijk oplopen. Bij overlijden van de ondernemer kan dat leiden tot ongewenste gevolgen voor de erfgenamen. Zij moeten dan nog een hoge belasting betalen.

Aanmerkelijk belang

Wanneer een ondernemer overlijdt, moet over de waardestijging van de aandelen in een bv bovendien ‘aanmerkelijk belang’ belasting worden betaald. Als deze belasting is betaald, wordt er ook nog erfbelasting geheven. De aanmerkelijk belang belasting kan worden verminderd of uitgesteld met de juiste huwelijkse voorwaarden. Hierin kan uw notaris u het beste adviseren.

Voorkom ongewenste problemen

Als ondernemer is het belangrijk om uw huwelijkse voorwaarden regelmatig tegen het licht te houden en u te houden aan de gemaakte afspraken. Zo voorkomt u ongewenste problemen bij scheiding of bij overlijden. Heuvelrug Notarissen staat graag voor u klaar om u te helpen met de juiste huwelijkse voorwaarden. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. We helpen u graag!

Geschreven door:

Ingeborg van Schuppen Notaris

Heeft u een vraag over een notariële dienst of wilt u een afspraak maken?

Afspraak maken
0343 52 80 80 Afspraak maken