Actueel

Schenkingen en toeslagen: waar moet u rekening mee houden?.

6 dec 2022

Schenkingen en toeslagen: waar moet u rekening mee houden?

Krijgt u een schenking en ontvangt u huurtoeslag, zorgtoeslag of studiefinanciering? Of bent u van plan een schenking te doen aan iemand die één van deze toeslagen ontvangt? Dan kan het zijn dat de schenking invloed heeft op een toeslag die deze persoon ontvangt. In dit artikel leest u meer over de voorwaarden van toeslagen en welke invloed een schenking op een toeslag kan hebben.

Invloed van een schenking op huurtoeslag

Om huurtoeslag te kunnen ontvangen, moet u voldoen aan verschillende voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat het vermogen van de huurders niet te hoog mag zijn. Onder vermogen valt bijvoorbeeld spaargeld op een bankrekening, het bezit van aandelen en het bezit van een vakantiewoning. In 2023 is de vermogensgrens voor alleenstaanden € 33.748. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag uw vermogen samen maximaal € 67.496 zijn. Het kan zijn dat uw vermogen door de schenking boven de maximale vermogensgrens valt en dat u daardoor niet (meer) aan de voorwaarden voldoet om huurtoeslag te ontvangen.

Invloed van een schenking op zorgtoeslag

Ook voor het ontvangen van zorgtoeslag gelden verschillende voorwaarden en ook hier wordt gekeken naar uw vermogen. Dit betekent dat een schenking invloed kan hebben op uw zorgtoeslag. Om zorgtoeslag te kunnen ontvangen, mag uw vermogen op 1 januari 2022 niet hoger zijn dan € 127.582. En hebt u een fiscale partner? Dan mag uw vermogen samen maximaal € 161.329 zijn. Het vermogen van kinderen (jonger dan 18 jaar) telt ook voor het verkrijgen van zorgtoeslag mee bij het vermogen van de ouders.

Invloed van schenking op studiefinanciering

De studiefinanciering is een bijzondere categorie in dit rijtje. Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk de basisbeurs, de aanvullende beurs, de lening en het studentenreisproduct. De ontvanger van studiefinanciering kan zelf bepalen welk onderdeel wordt aangevraagd. Schenkingen hebben geen invloed op de hoeveelheid studiefinanciering die u kunt ontvangen, in welke vorm dan ook. Dit is namelijk niet afhankelijk van het vermogen.

1 januari als meetmoment

Ontvangt u in de loop van het jaar een schenking? Dan heeft dit geen invloed op de huurtoeslagen en zorgtoeslagen die u dat jaar ontvangt. Het meetmoment is namelijk 1 januari. Heeft u al een schenking ontvangen waardoor u komend jaar over de vermogensgrens gaat? Houd er dan rekening mee dat u mogelijk heen recht meer heeft op de toeslagen. Neemt uw vermogen na verloop van tijd weer af? Misschien heeft u dan weer recht op bepaalde toeslagen.

Let op: vermogensgrenzen worden jaarlijks gewijzigd, dus deze grenzen kunnen afwijken van de cijfers genoemd in bovenstaande tekst.

Geschreven door:

Mark Sprenkels Notaris

Heeft u een vraag over een notariële dienst of wilt u een afspraak maken?

Afspraak maken
0343 52 80 80 Afspraak maken