Actueel

Spreidingsmogelijkheid Jubelton..

11 jul 2023

Spreidingsmogelijkheid Jubelton

Vanaf 1 januari 2024 zal de schenkingsvrijstelling voor een eigen woning (de zogenaamde jubelton) worden afgeschaft. Onlangs stelde de staatssecretaris van Financiën voor om ook de spreidingsmogelijkheden van de Jubelton aan te passen. In dit artikel leest u wat daarvan de mogelijke gevolgen zijn.

Vrijstelling 2023

Jubelton wordt afgeschaft

In het regeerakkoord is bepaald dat de jubelton vanaf 1 januari 2024 wordt afgeschaft. De jubelton is een eenmalige verhoogde belastingvrije schenking die ouders aan hun kinderen mogen geven ten behoeve van de financiering van de eigen woning. Hierop vooruitlopend is de regering van plan om vanaf 1 januari 2023 de schenkingsvrijstelling alvast te verlagen tot het bedrag dat kinderen tussen 18 en 40 jaar belastingvrij kunnen ontvangen.

Spreidingsmogelijkheden worden beperkt en afgeschaft

Op dit moment mag de jubelton over drie kalenderjaren worden verspreid. De staatssecretaris van Financiën heeft echter in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld om de spreidingsmogelijkheid aan te passen. Het voorstel is als volgt:

  • De spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die voor het eerst in 2023 worden gedaan vervalt. Dit betekent dat een jubelton-schenking die in 2023 wordt gedaan ook volledig benut moet worden in 2023.
  • De spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die voor het eerst in 2022 worden gedaan, zal verlaagd worden tot twee jaar. Dit betekent dat het bedrag dat in 2022 nog niet benut is, enkel benut mag worden in 2023 en niet meer in 2024.

Let wel op: op dit moment is dit nog slechts een voorstel vanuit de staatssecretaris. Uiteraard informeren we u wanneer definitief is hoe er in de toekomst om wordt gegaan met de spreidingsmogelijkheden.

Geschreven door:

Martijn Maas Notaris

Heeft u een vraag over een notariële dienst of wilt u een afspraak maken?

Afspraak maken
0343 52 80 80 Afspraak maken