Actueel

Verklaring van Erfrecht..

17 mei 2023

Wat is een verklaring van erfrecht?

Wanneer iemand overlijdt en u erfgenaam bent, kunnen verschillende instanties bij u vragen om een verklaring van erfrecht. In dit artikel leggen we uit wat een verklaring van erfrecht is en geven we antwoord op veelgestelde vragen.

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte. Hierin staat onder andere aangegeven:

  • Wie is overleden
  • Wanneer die is overleden
  • Wie de erfgenamen zijn van de overledene
  • Of de overledene gehuwd was
  • Of de overledene een testament had
  • Wie de nalatenschap mag afwikkelen

Wie kan een verklaring van erfrecht aanvragen?

Een verklaring van erfrecht kan worden aangevraagd wanneer iemand wil weten wie de beschikking mag hebben over (een deel van) de nalatenschap van een overledene. Dit zijn bijvoorbeeld erfgenamen, echtgenoten, partners, bewindvoerders of executeurs. Daarnaast kunnen ook bijvoorbeeld schuldeisers een verklaring van erfrecht aanvragen. Zij hebben er immers belang bij om te weten wie de erfgenamen zijn van de overledene als diegene schulden heeft achtergelaten.

Waarom een verklaring van erfrecht?

Met een verklaring van erfrecht kunt u aantonen dat u recht hebt op (een deel van) de nalatenschap van de overledene. Ook betrokkenen, zoals schuldeisers die er belang bij hebben om te weten wie de erfgenamen zijn, hebben deze verklaring soms nodig. Een verklaring van erfrecht is ook nodig wanneer er een testament is.

Verklaring van erfrecht en Kadaster

Heeft u een woning, een perceel grond of een boot geërfd? Vraag dan aan uw notaris om de verklaring van erfrecht in te schrijven bij het Kadaster. In het Kadaster staat namelijk aangegeven wie de eigenaar van bijvoorbeeld het huis is. Dit is op dat moment nog de overledene. Nadat de verklaring van erfrecht is ingeschreven bij het Kadaster, wordt u als eigenaar geregistreerd. Dit is nodig voor de WOZ-aanslag, het aanvragen van een energielabel en uw levensverzekering.

Wanneer verklaring van erfrecht aanvragen?

Verschillende instanties, zoals de bank van de overledene, kunnen om een verklaring van erfrecht vragen. Een verklaring van erfrecht is onder andere nodig voor de verkoop van de woning van de overledene, de belastingaangifte van de overledene en om toegang te krijgen tot de bankrekeningen.

Hoe en waar verklaring van erfrecht aanvragen?

U vraagt een verklaring van erfrecht aan bij een notaris. De notaris is als enige bevoegd om een verklaring van erfrecht op te maken. Voordat de notaris een verklaring van erfrecht afgeeft, wordt onderzoek gedaan. Er wordt gekeken naar de burgerlijke stand, naar het Centraal Testamentenregister, de wet en de eventuele inhoud van een testament. We bekijken grondig wie de erfgenamen zijn van de overledene en wat zijn of haar wensen waren.

Hoelang duurt het opmaken van een verklaring van erfrecht?

Wij kunnen vooraf niet inschatten hoelang het duurt voordat wij een verklaring van erfrecht kunnen afgeven. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal erfgenamen en hoe lastig het is om de erfgenamen in kaart te brengen. Houd in ieder geval rekening met minimaal enkele weken. 

Wat kost een verklaring van erfrecht?

Aan een verklaring van erfrecht zijn kosten verbonden. U ontvangt desgewenst een offerte, waarin staat aangegeven hoeveel de verklaring van erfrecht gaat kosten. Vraag hieronder eenvoudig een offerte aan voor een verklaring van erfrecht.

Geschreven door:

Ingeborg van Schuppen Notaris

Heeft u een vraag over een notariële dienst of wilt u een afspraak maken?

Afspraak maken
0343 52 80 80 Afspraak maken