Actueel

Wat is een legitieme portie?.

17 apr 2022

Wat is een legitieme portie?

In Nederland hebben kinderen volgens de wet recht op een deel van de erfenis van hun ouders, ook wel de legitieme portie genoemd. Maar wat is eigenlijk precies de legitieme portie? En welke invloed heeft dit op uw nalatenschap? Daarover vertellen we u in dit artikel meer.

Wat is de legitieme portie?

De legitieme portie is een vastgesteld deel van de waarde van de nalatenschap waar een kind altijd recht op heeft, ongeacht wat een ouder in een testament heeft bepaald. Kiest een ouder ervoor om een kind te onterven? Dan behoudt het kind nog steeds recht op de legitieme portie.

Alleen kinderen en (daaropvolgend) kleinkinderen van een overledene hebben recht op de legitieme portie. Echtgenoten, schoonzoons of -dochters en stiefkinderen hebben dit recht niet. De legitieme portie bestaat nooit uit goederen, maar is altijd een vordering in geld.

Legitieme portie en kindsdeel

Het kindsdeel is niet hetzelfde als de legitieme portie. Als een ouder geen testament heeft, wordt de nalatenschap verdeeld volgens de wet. Het deel dat elk kind dan krijgt, wordt het ‘kindsdeel’ genoemd. Een ouder kan ervoor kiezen om een kind te onterven in zijn of haar testament. Hierdoor heeft het kind geen recht meer op het kindsdeel. Wel kan het kind nog steeds aanspraak maken op de legitieme portie. De legitieme portie is een bedrag in geld dat gelijk is aan de helft van de waarde van het kindsdeel.

Om de legitieme portie te berekenen worden schenkingen die de ouder tijdens zijn of haar leven heeft gedaan, bij het saldo van de nalatenschap opgeteld. Dit is om te voorkomen dat een ouder een kind écht kan onterven door het vermogen te schenken tijdens zijn of haar leven. Een kind kan dus nooit helemaal onterfd worden, omdat de legitieme portie wettelijk geregeld is.

Stief- en kleinkinderen

Stiefkinderen hebben volgens de wet geen recht op een legitieme portie. Ook niet als u getrouwd bent met de ouder van uw stiefkind. Als een ouder iets aan een stiefkind wil nalaten, moet dit in het testament worden opgenomen. U kunt hen dan erfgenaam maken of een legaat nalaten.

Ook kleinkinderen hebben volgens de wet niet automatisch recht op de nalatenschap van hun grootouders. Maar wanneer hun ouder overleden is, hebben de kleinkinderen in hun plaats recht op de legitieme portie uit de nalatenschap.

Geschreven door:

Fedde Op de Coul Notaris

Heeft u een vraag over een notariële dienst of wilt u een afspraak maken?

Afspraak maken
0343 52 80 80 Afspraak maken