Actueel

WBTR: wat betekent dit voor u?.

11 mrt 2021

WBTR: wat betekent dit voor u?

Sinds 1 juli 2021 moeten alle stichtingen en verenigingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze nieuwe regels zijn direct van toepassing op alle stichtingen, verenigingen én coöperaties. Zelfs wanneer de statuten nog niet zijn aangepast. Maar hoe zit dit precies en wat betekent dat voor u? In dit artikel leest u meer over de WBTR.

Wat is de WBTR?

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheden van bestuursleden aan in verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Per 1 juli 2021 moeten alle genoemde rechtspersonen aan deze nieuwe wetgeving voor zorgvuldig bestuur voldoen.

Waarom de WBTR?

In de afgelopen jaren is er regelmatig wat mis gegaan rondom het bestuur en toezicht bij diverse rechtspersonen. Naar aanleiding hiervan zijn er in 2013 aanbevelingen gedaan om de wetgeving te verbeteren. Al deze aanbevelingen hebben geleid tot de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Het doel van deze wet is het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht en het stimuleren van de professionalisering.

Wat zijn de belangrijkste punten van de nieuwe WBTR?

De WBTR geeft, grofweg, vijf belangrijke aandachtspunten. We leggen ze hieronder kort uit.

Verandering meervoudig stemrecht

Het meervoudig stemrecht verandert. Kan één bestuurder meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuursleden samen? Dan kan dat nog maximaal vijf jaar. Op 1 juli 2026 vervalt het artikel in de statuten automatisch. Wijzigen de statuten na 1 juli van dit jaar? Dan moet deze regeling vervallen. Het maakt dan niet uit op welk onderdeel de statuten wijzigen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk bij een faillissement of een ernstig financieel tekort. Belangrijk daarbij is dat een bestuurder moet kunnen aantonen dat hij of zij niet nalatig is geweest. Er moet sprake zijn van behoorlijk bestuur. Kan een bestuurder dit niet aantonen? Dan is hij of zij privé aansprakelijk. Het is voor elke stichting of vereniging erg belangrijk om een zogenaamde ‘bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering’ af te sluiten.

Tegenstrijdige belangen

U bent verplicht een regeling over tegenstrijdige belangen in de statuten op te nemen. Heeft een bestuurder een tegenstrijdig belang? Dan mag hij of zij niet deelnemen aan de besluitvorming over het onderwerp.

De afspraken moeten worden vastgelegd bij de notaris

Alle voorwaarden die deze nieuwe wet stelt moeten worden vastgelegd bij de notaris. De wijzigingen in de statuten moeten in een nieuwe notariële akte worden vastgelegd.

Belet of ontstentenis

U bent verplicht om in de statuten op te nemen wat er gebeurt bij belet of ontstentenis van een bestuurder of commissaris. Er is sprake van belet wanneer een bestuurder zijn of haar functie tijdelijk niet kan óf mag uitvoeren. Denk daarbij aan een schorsing, maar ook afwezigheid door ziekte. Bij ontstentenis ontstaat er een vacature, door bijvoorbeeld aftreden van de bestuurder.

Wat betekent de WBTR voor u?

Het is niet nodig om de statuten van uw vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij direct aan te passen. Wel moet u zich realiseren dat de wet de statuten op bepaalde onderdelen ‘overruled’. Als er regels in de statuten staan die niet meer overeenkomen met de WBTR, dan vervallen die oude regels.

Geschreven door:

Ingeborg van Schuppen Notaris

Heeft u een vraag over een notariële dienst of wilt u een afspraak maken?

Afspraak maken
0343 52 80 80 Afspraak maken