Actueel

Zorg met een overlijdensrisicoverzekering voor een zorgeloze toekomst voor uw nabestaanden.

26 mrt 2024

Zorg met een overlijdensrisicoverzekering voor een zorgeloze toekomst voor uw nabestaanden.

Het overlijden van een kostwinner brengt niet alleen emotionele last met zich mee, maar kan ook aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor nabestaanden. Hoewel nabestaandenpensioen enige verlichting kan bieden, blijven financiële zorgen vaak bestaan. Heeft u al nagedacht over de impact van uw overlijden op uw gezin? En overweegt u een overlijdensrisicoverzekering? Lees alles over financiële bescherming voor uw nabestaanden.

Financiële bescherming voor uw nabestaanden.

Het is begrijpelijk dat uw overlijden geen onderwerp is waar u graag over nadenkt. Toch is het een onvermijdelijk feit dat iedereen ooit wordt geconfronteerd met de realiteit van het levenseinde. Naast de emotionele impact brengt overlijden aanzienlijke kosten met zich mee, zoals uitvaartkosten, erf- en inkomstenbelastingen en de afwikkeling van de erfenis. Bovendien valt na uw overlijden uw inkomen weg, terwijl vaste lasten en andere uitgaven doorlopen.

Om financiële zorgen voor uw nabestaanden te verminderen, is het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering een wijze keuze. Ook bekend als levensverzekering, keert deze verzekering een vooraf bepaald bedrag uit na uw overlijden. Dit bedrag kan bijvoorbeeld dienen voor (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek of als financiële buffer voor toekomstige kosten.

 

Hoe werkt een overlijdensrisicoverzekering.

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering dekt u het risico van overlijden vóór een vooraf bepaalde leeftijd of datum. Maandelijks betaalt u premies en mocht u voor de vastgestelde datum overlijden, keert de verzekeraar eenmalig het vooraf afgesproken bedrag uit. De begunstigden, door u aangewezen in de polis, ontvangen dit bedrag. Meestal wordt de partner als eerste begunstigde aangewezen, maar het is ook mogelijk andere erfgenamen of personen te kiezen.

 

Kruislings verzekeren voor fiscaal voordeel.

Of er erfbelasting moet worden betaald over de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering hangt af van wie de verzekeringspremies heeft betaald. Indien u zelf de premies heeft voldaan en deze aan uw eigen vermogen zijn onttrokken, voorziet de wet in een bijzondere regeling. In dit geval wordt de uitkering voor de erfbelasting gelijkgesteld aan een verkrijging uit uw erfenis, waardoor erfbelasting verschuldigd is. 

U kunt dit voorkomen door de premies te laten betalen door iemand anders, bijvoorbeeld door partners die elkaars overlijden verzekeren, bekend als ‘kruislings verzekeren’. Bij overlijden ontvangt de partner de uitkering zonder erfbelasting, omdat de premies door de ontvangende partner zijn betaald. Deze methode vereist zorgvuldige afstemming met uw verzekeraar en notaris, aangezien financiële afspraken en huwelijkse voorwaarden invloed kunnen hebben op de erfbelasting.

 

Deskundig advies.

Bij Heuvelrug Notarissen kunnen wij u adviseren over de financiële gevolgen van uw overlijden, de afstemming van de verzekering op huwelijkse voorwaarden en testament en zorgen dat alles in lijn is met uw specifieke situatie. Voorkom financiële zorgen voor uw nabestaanden en bereid uw toekomst zorgvuldig voor met een overlijdensrisicoverzekering.

Geschreven door:

Martijn Maas Notaris

Heeft u een vraag over een notariële dienst of wilt u een afspraak maken?

Afspraak maken
0343 52 80 80 Afspraak maken