Actueel

Welk AOW-pensioen past bij uw leefsituatie?.

26 jun 2024

Welk AOW-pensioen past bij uw leefsituatie?

Bij het bepalen van uw AOW-uitkering maakt de overheid onderscheid tussen een gehuwdenpensioen en een ongehuwdenpensioen. Welke AOW-uitkering u ontvangt, hangt af van uw leefsituatie. Bent u alleenstaand, dan ontvangt u een ongehuwdenpensioen. Bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of woont u samen, dan ontvangt u een gehuwdenpensioen. Dit geldt echter niet voor gehuwden of geregistreerde partners die ‘duurzaam gescheiden’ leven. Zij hebben recht op een ongehuwdenpensioen. Maar wat houdt duurzaam gescheiden leven precies in?

Wat betekent duurzaam gescheiden leven?

Duurzaam gescheiden leven is niet hetzelfde als een officiële scheiding. Partners blijven, anders dan bij een echtscheiding, getrouwd wanneer zij duurzaam gescheiden leven. Dit is een oplossing wanneer u besluit uit elkaar te gaan, maar niet wilt scheiden. U leeft duurzaam gescheiden wanneer u of uw partner niet meer samen wil wonen, u leeft alsof u niet getrouwd bent, en deze situatie is blijvend.

Mocht u niet meer samenwonen zonder dat dit de wens van beide partners is, kan er toch sprake zijn van duurzaam gescheiden leven, mits deze situatie blijvend is. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin één van de partners blijvend in een verpleeghuis is opgenomen.

De rol van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Wanneer u duurzaam gescheiden gaat leven, moet u dit melden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beoordeelt uw situatie aan de hand van verschillende criteria: woont u op een ander adres, is er nog onderling contact, zijn de financiën gescheiden, onderneemt u nog gezamenlijke activiteiten, en draagt u nog zorg voor elkaar? Essentiële zorg, zoals hulp bij ziekte, wordt buiten beschouwing gelaten.

Het is dus niet voldoende om apart te wonen; er zijn meerdere factoren die bepalen of er sprake is van duurzaam gescheiden leven.

Wat betekent dit voor uw AOW-uitkering?

Als de SVB vaststelt dat u en uw partner duurzaam gescheiden leven, wordt u voor de AOW als alleenstaand beschouwd. Dit betekent dat uw AOW-uitkering 70% van het netto minimumloon bedraagt, in plaats van de 50% die gehuwden ontvangen.

Advies in uw specifieke situatie

Heeft u bijna de pensioenleeftijd bereikt en overweegt u een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Het is belangrijk om te weten wat de financiële gevolgen zijn, vooral voor uw AOW-uitkering. Denkt u erover om uit elkaar te gaan, maar weet u niet zeker of u officieel wilt scheiden of duurzaam gescheiden wilt leven? Laat u goed informeren over de gevolgen van uw keuzes. Wij kunnen u adviseren over de invloed op het erfrecht, huwelijksvermogensrecht en uw sociale zekerheidsrechten, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak

Geschreven door:

Fedde Op de Coul Notaris

Heeft u een vraag over een notariële dienst of wilt u een afspraak maken?

Afspraak maken
0343 52 80 80 Afspraak maken